Judaica Bohemiae XXIX/1-2

ARTICLES Alexandr Putík: The Origin of the Prague Jewish Town. The Banner of the Old-New Synagogue. David´s Shield and the "Swedish Hat" Jiří Kuděla: Discovery of an Unknown List of Prague Jews who Died between 1749 and 1759 Miroslav Kárný: Die Protektoratsregierung und die Verordnungen des Reichsprotektors über das jüdische Vermögen Anna Hyndráková - Anna Lorencová: Systematic Collection of Memories Organized by the Jewish Museum in Prague - II Margit Herrmannová: Das Haupt der Medusa David Chaloupka: Das graphische Werk von Alfred Justitz CHRONICLE A Report on the Activities of the State Jewish Museum from 1990 to 1992 (Ludmila Kybalová) The State Jewish Museum in Prague and its Cooperation with Foreign Institutions (Jiřina Šedinová) The 200th Anniversary of the Death of Ezechiel Landau (Jiřina Šedinová) BIBLIOGRAPHY AND REVIEWS Thematische Bibliographie für die Zeit von 1991-1992 (Gabriela Dupačová,David Chaloupka) Jerold M. Weiss: Zion Hamtzuyenes (Alexandr Putík) Genizah - Hidden Legacies of the German Village Jews/Genisa - Verborgenes Erbe der deutschen Landjuden (Jiřina Šedinová) Aschkenas, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden. Jhrg. 2 (Jiří Kuděla)

Židovské muzeum v Praze, 1993
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky. POUZE XEROXOVANÁ KOPIE!

Cena: 170,00 Kč
Zpět k nakupování