Judaica Bohemiae XLII

STUDIES AND ARTICLES: Daniel Polakovič: Medieval Hebrew Inscription in Cheb (Eger) (Trans. S. Hattersley) Alexandr Putík: The Prague Sojourn of Rabbi Jacob Emden as Depicted in his Autobiography Megillat Sefer (Trans. S. Hattersley) Iveta Cermanová. Karl Fischer (1757–1884) I. The Life and Intellectual World of a Hebrew Censor (Trans. S. Hattersley) Magda Veselská: The Selling off of Items from the Collections if the Jewish Museum in Prague after the Second World War, with Particular Focus on the Sale of Torah Scrolls in 1963–1964 (Trans. S. Hattersley) REVIEWS: Helena Mevaldová: Mazal Tov – Hodně štěstí – Good Luck (Trans. S. Hattersley) Zbyněk Z. Stránský: PhDr. Josef Polák (1886–1945) as presented in an exhibition and catalogue (Trans. S. Hattersley)

Židovské muzeum v Praze, 2007
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 590,00 Kč
Zpět k nakupování