Judaica Bohemiae XLIII

STUDIES AND ARTICLES Iveta Cermanová: Karl Fischer (1757–1844) II. The Work of a Hebrew Censor (transl. S. Hattersley) Michael Laurence Miller: Crisis of Rabbinical Authority: Nehemias Trebitsch as Moravian Chief Rabbi, 1832–1842 Markéta Weiglová: Jews as a Barometer of the National Struggle in Bohemia and Moravia, 1890–1910 Martin J. Wein: Zionism in the Bohemian Lands Before 1918 Klára Habartová: Jewish Refugees from Galicia and Bukovina in East Bohemia during World War I in Light of the Documents of the State Administration (transl. K. Millerová, S. M. Miller) REPORTS Daniel Polakovič: Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague (transl. S. Hattersley) Alexandr Putík – Dana Veselská: A Textile from İzmir with an Embroidered Lion Remnant of the Robe of Sabbatai Zevi? (transl. S. Hattersley) BOOK REVIEWS Věra Leininger, Auszug aus dem Ghetto. Rechtsstellung und Emazipationsbemühungen der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Iveta Cermanová, transl. S. Hattersley) Magda Veselská, ed., Defying the Beast. The Jewish Museum in Prague, 1906–1940 (Jan Dolák, transl. S. Hattersley)

Židovské muzeum v Praze, 2007-8
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 500,00 Kč
Zpět k nakupování