Judaica Bohemiae XLIV-1

STUDIES AND ARTICLES Martin J. Wein: Zionism in Interwar Czechoslovakia: Palestino-Centrism and Landespolitik Miloslav Szabó: National Conflict and Anti-Semitism at the Beginning of the Twentieth Century. The Case of the Czech Slovakophiles Karel Kálal and Eduard Lederer (transl. S. Hattersley) Elisabeth Malleier: Beiträge zur Organisation von Krankenpflege in der jüdischen Gemeinde in Prag im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts REPORTS Magda Veselská: Documentation of Judaica and Hebraica in Bohemian and Moravian Memory Institutions (transl. S. Hattersley) Jiřina Šedinová: Vladimír Sadek (22.9.1932–31.5.2008). Scholar and Teacher (transl. S. Hattersley) Petr Pálka: The Fifteenth Jews and Moravia Conference in Kroměříž (transl. S. Hattersley) BOOK REVIEWS Soňa Nezhodová, Židovský Mikulov [Jewish Mikulov] (Pavel Kocman, transl. S. Hattersley) Barbara Staudinger, “Gantze Dörffer voll Juden”. Juden in Niederösterreich 1496–1670 (Daniel Polakovič, transl. S. Hattersley) Rudolf Fišer, Třebíč. Osudy židovských domů (1724–1850) [Třebíč. The Fates of Jewish Houses (1724–1850)] (Martin Štindl, transl. S. Hattersley) Michal Frankl, “Emancipace od židů”: Český antisemitismus na konci 19. století [“Emancipation from the Jews”: Czech Antisemitism at the End of the Nineteenth Century] (Hillel J. Kieval)

Židovské muzeum v Praze, 2009
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 300,00 Kč
Zpět k nakupování