Judaica Bohemiae XLIV-2

STUDIES AND ARTICLES Pavel Sládek: Maharal’s Anthropology: Toward Defining the Limits of his Humanism Joseph Davis: The Legend of Maharal before the Golem Aleš Valenta: Jüdische Kredite des böhmischen Adels im 17. und 18. Jahrhundert (transl. Helmut Teufel) REPORTS Eva Kosáková: Celebrations of the 400th Anniversary of the Death of Rabbi Judah Loew ben Bezalel at the Jewish Museum in Prague (transl. S. Hattersley) Pavel Sládek: International Conference ‘Maharal of Prague. Four Hundred Years since his Death’ Helmut Teufel: Zehn Jahre Projekt ‚Bohemia, Moravia et Silesia Judaica‘ (1999–2009) Anke Zimmermann: ‚Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien von 1520–1848‘, Trebitsch vom 6. bis 8. Oktober 2009 BOOK REVIEWS Klaus-Dieter Alicke, Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum (Helmut Teufel)

Židovské muzeum v Praze, 2009
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 300,00 Kč
Zpět k nakupování