Judaica Bohemiae L - 1

STUDIES AND ARTICLES

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka, The Academie Career of the Historian and Archivist Bertold Bretholz /pp. 5-42/
LHOTOVÁ Markéta - HAMÁČKOVÁ Vlastimila, Die Liquidation der jüdischen Organisationen in den annektierten Grenzgebieten im Lichte der Materialien des Stiko Reichenberg II. /pp. 43-60/

REPORTS

Arno PAŘÍK, Jiří Fiedler and the Documentation of Jewish Sites /pp. 61-82/
POLAKOVIČ Daniel, A Bibliography of Jiří Fiedler /pp. 83-90/
KUNTOŠ Jaroslav - SCHNEIDER Pavlína - SIDENBERG Michaela - ULIČNÁ Lenka - VESELSKÁ Dana, Acquisition Activity in the 'Judaica' Sub-collection Groups of the Jewish Museum in Prague, 1994-2014 /pp. 91-116/
Michal FRANKL, Exhibiting Refugeedom. Orient in Bohemia? Jewish Refugees during the First World War /pp. 117-129/
JENŠOVSKÁ Julie - VITÁMVÁSOVÁ Jarka, 'Archival Traces of Jewish History and the Holocaust in the Czech Republic' Workshop /pp. 131-134/

BOOK REVIEWS

VISI Tamás - KRAPPMANN Marie - DREXLEROVÁ Alžběta (eds.), Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk (Jiřina Šedinová) /pp. 135-138/
SNIEGON Tomas, Vanished History. The Holocaust in Czech and Slovak Historical Culture (Nina Paulovičová) /pp. 139-145/
BUSSENIUS Daniel, Von der Hauptstadtposse zur Erfolgsgeschichte. Die Entstehung des Jüdischen Museums Berlin 1971-2001 (Katalin Deme) /pp. 146-149/

2015
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 350,00 Kč
Zpět k nakupování