Judaica Bohemiae L - 2

Koncem prosince 2015 vyšlo nové číslo časopisu Judaica Bohemiae 50 (2015), 2. Svazek zahajuje studie Daniela Soukupa a Lukáše Reitingera, jež se podrobně zabývá krumlovským obrazovým kodexem Liber depictus z poloviny 14. století. Nově řeší otázku jeho vzniku a jako první nahlíží tuto rukopisnou památku z pohledu judaistického bádání – podrobně rozebírá a do širšího kontextu zasazuje ty scény kodexu, ve kterých vystupují Židé a Židovky a zásadně přispívá k výzkumu oděvních zvyklostí židovské komunity ve středověkém Aškenázu, resp. v českých zemích. Následuje text Pavla Kocmana, jenž na základě studia doposud neznámého archivního materiálu přináší zcela nové poznatky k dějinám židovské obce v Hustopečích v letech 1621-1651. Zásadně tak přispívá k poznání života moravských Židů v pohnuté době třicetileté války. Příspěvek Andrey Jelínkové v rubrice Documents se zabývá počátky brněnské hebrejské tiskárny a její produkcí v letech 1754-1760. Rubrika Zprávy informuje o vzniku nové stálé expozice ŽMP Židé v českých zemích, 10.-18. století v Maiselově synagoze (I. Cermanová) a o nedávné výstavě Osvětimské album, kterou uspořádalo Židovské muzeum ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy v květnu – září 2015 (M. Jelínek). Závěrečná sekce časopisu obsahuje recenze knih Martina Weina, A History of Czechs and Jews. A Slavic Jerusalem (Routledge 2015, recenze Jan Láníček) a Tomáše Jelínka, Pojišťovny ve službách hákového kříže. Prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování (Karolinum 2015, recenze Ilona Bažantová). Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Kolektiv/Židovské muzeum v Praze

Cena: 350,00 Kč
Zpět k nakupování
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT