Judaica Bohemiae LI - 1

David Gans ( 1541-1613): A Reconsideration

STUDIES AND ARTICLES

PUTÍK Alexandr - POLAKOVIČ Daniel - ŠULC Jaroslav, New Findings about the Life of David Gans (1541-1613) and his Closest Relatives: A Study and Source Edition /pp. 5-64/
SLÁDEK Pavel, Typography and Practices of Reading: The Lesson of Tzemah David (1592) /pp. 65-96/
GREENBLATT Rachel L., "In their Order and in their Time". Prague, Past and Place in David Gans’ Tzemah David /pp. 97-110/
WILKE Carsten, Sephardi and Ashkenazi Conceptions of World History. From Gedaliah Ibn Yahya to David Gans /pp. 111-126/
STERN Sacha, David Gans on the Gregorian Reform, Modern Astronomy, and the Jewish Calendar /pp. 127-147/
LASKER Daniel J., The Karaite Reception of David Gans’ Work /pp. 149-160/
VISI Tamás, David Gans’ Nehmad ve-Naim: History of Textual Transmission /pp. 161-176/

BOOK REVIEWS

Bláha ONDŘEJ - DITTMANN Robert - KOMÁREK Karel - POLAKOVIČ Daniel - ULIČNÁ Lenka, Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země (Jiřina Šedinová) /pp. 177-183/
BUŇATOVÁ Marie, Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy (Antonín Kostlán) /pp. 184-188/

Židovské muzeum v Praze, 2016
Vědecký časopis - časopis vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 300,00 Kč
Zpět k nakupování