Judaica Bohemiae LI - 2

Koncem prosince 2016 vyšlo nové číslo časopisu Judaica Bohemiae 51 (2016), 2. Svazek zahajuje studie Olgy Sixtové, jež přináší výsledky rozsáhlého výzkumu odbornou literaturou dosud nevyužitého pramene – Knihy pokladníků (pinkasu) synagogy židovské obce v Kolíně, jež byla vedena v letech 1730–1783. Na základě detailní obsahové i jazykové analýzy, jakož i srovnání s obdobnými dochovanými prameny, přináší autorka nové a mimořádně cenné poznatky k organizaci, správě i hospodářskému životu této druhé největší židovské obce Čech. V následující studii rozebírá na základě podrobného výzkumu Magda Veselská, jak vznikly rozsáhlé válečné sbírky pražského židovského muzea, jak toto muzeum za války pracovalo a jakou roli sehráli při jeho tvorbě pracovníci pražské židovské obce. Značnou pozornost věnuje autorka také důležité otázce, jak a kdy vznikl slogan o ‘muzeu vyhynulé rasy’, jenž je dnes běžně považován za historickou skutečnost. Rubrika Zprávy informuje o konferenci Remnants of the Past or Laboratories of Modernity?, věnované židovským politickým obcím na Moravě po r. 1848 (3.–5.5.2016, Olomouc, I. Koeltzsch – J. Vitámvásová) a o mezinárodním workshopu Suppressed Historiography, Erased Memory?, zaměřenému na vnímání Šoa v socialistických státech střední a východní Evropy (30.11.–1.12.2015, Halle; M. Sedlická). Arno Pařík přináší zprávu o výstavě Ztracené obrazy. Eugeen Van Mieghem a židovští emigranti do Nového světa, kterou od září 2015 do dubna 2016 uspořádalo Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s antverpským Eugeen Van Mieghem Museum v Galerii Roberta Guttmanna. Závěrečná sekce časopisu obsahuje recenzi rozsáhlé kolektivní publikace Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347, jež vyšla r. 2015 péčí Historického ústavu Akademie věd ČR v rámci ediční řady Archiv český (P. Kocman) a recenzi na knihu Hannelore Burger, Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österreichischer Juden. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart (Böhlau Verlag 2014, Z. Stoklásková). Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Vědecký časopis - časopis vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 300,00 Kč
Zpět k nakupování
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT