Judaica Bohemiae LII - 1

Na konci června 2017 vyšlo nové číslo časopisu Judaica Bohemiae 52 (2017), 1. Svazek zahajuje studie Ivety Cermanové, jež shrnuje dosavadní znalosti o osudech pražských Židů za válek o rakouské dědictví na počátku vlády Marie Terezie a o jejich údajné spolupráci s nepřítelem, jež se r. 1744 stala záminkou ke dvěma pogromům a vypovězení. Rozebírá pohled dobových židovských i nežidovských pramenů na tyto události a představuje dosud neznámý pramen – rodinný svitek Josefa Kirschnera Šocheta (1717–1766), v němž autor líčí svůj tragický zážitek během druhého pražského pogromu 26.–27. listopadu 1744. V následující studii Early Documentation of the Shoah in the Czech Lands: The Documentation Project and the Prague Jewish Museum (1945–1947) se Magda Veselská zabývá aktivitami jednotlivců, kteří se sběrem autentických dokumentů během 2. světové války a krátce po ní snažili zaznamenat soudobé dění a zejména pronásledování Židů. Zvláštní pozornost věnuje poválečnému shromažďování dokumentů a svědectví skupinou kolem Zeeva Sheka (tzv. Dokumentační akce) a podílem Židovského muzea v Praze na této práci. Studie v sekci Documents z pera Petra Vítámváse kriticky hodnotí dosavadní názory na počátky židovského osídlení Boskovic ve středověku a rozborem záznamů o Židech v boskovických městských knihách dokazuje, že počátky židovského osídlení zde lze datovat až do 16. století. Rubrika Zprávy přináší u příležitosti uplynulého výročí 20 let od smrti historika, archiváře a prvního redaktora Judaica Bohemiae Jana Heřmana (1933–1986) shrnující příspěvek V. Hamáčkové a A. Putíka o jeho osobnosti a díle. Lenka Uličná informuje o dlouhodobém projektu Židovského muzea v Praze na komplexní zpracování nálezů z geníz Čech a Moravy a představuje jeho pilotní sondu – zpracování nálezů z genizy v Rychnově nad Kněžnou. István Pál Ádám přináší zprávu o konferenci The Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective, konané 15.–16. března 2017 v Praze. Závěrečná sekce časopisu obsahuje recenze na knihy Evy Doležalové a kol., Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter ‒ Ort des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the Medieval Town. Urban Space in the Middle Ages ‒ A Place of Coexistence and Conflicts (H. Teufel), Helmuta Teufela a kol., „Avigdor, Benesch, Gitl.“ Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt) (Ivan Hlaváček), Stephanie Schlesier, Bürger zweiter Klasse? Juden auf dem Land in Preußen, Lothringen und Luxemburg (Ines Koeltzsch) a Michaely Peroutkové, Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní (Alena Heitlinger). Judaica Bohemiae se specializují na vydávání odborných studií k dějinám a kultuře Židů v českých zemích, resp. širším středoevropském prostoru (území někdejší habsburské monarchie). Vycházejí od r. 1965 a jejich vydavatelem je Židovské muzeum v Praze. Publikačními jazyky jsou angličtina a němčina.

Židovské muzeum v Praze/2017
0022-5738
Vědecký časopis - časopis vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 350,00 Kč
Zpět k nakupování
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT