Judaica Bohemiae LV - 2

STUDIES AND ARTICLES

  • SPYRA Janusz, Grosse Politik in einer kleinen Gemeinde. Der Skandal um den Rabbiner Karl Blan aus Neu-Oderberg (Nový Bohumín) /5–24/
  • SZEGHY-GAYER Veronika, Jewish Representatives of the Hungarian Political Opposition in Interwar Slovakia. The Case of Prešov and Košice /25–52/

DOCUMENTS

  • NEČADA Václav – POLAKOVIČ Daniel, Copies of Inscriptions on Medieval Jewish Tombstones from Znojmo (Znaim) Made by the Moravian Historian Joseph Edmund Horky in 1819 /53–68/

REPORTS

  • SIDENBERG Michaela, Intimate Galleries: Photographic Albums from the Collection of the Jewish Museum in Prague /69–80/

BOOK REVIEWS

  • ČAPKOVÁ Kateřina – KIEVAL Hillel J., eds., Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern (Jiří Pešek) /81–93/
  • BUŇATOVÁ Marie, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1620) [Silk, Glass and Spices. The Trade between Prague and Italy (1500–1620)] (Antonín Kostlán) /94–97/
  • SLÁDEK Pavel, Jehuda Leva ben Besal’el – Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku [Judah Loew (Leva) ben Bezalel – the Maharal: A Defence of the Closed World in Early Modern Jewish Thought] (Alexandr Putík) /98–103/
  • BERGMANN Werner, Tumulte, Excesse, Pogrome. Kollektive Gewalt gegen Juden in Europa 1789–1900 (Mathias Berek) /104–107/

Židovské muzeum v Praze

Cena: 350,00 Kč
Zpět k nakupování