Judaica Bohemiae XLIX-2

STUDIES AND ARTICLES

  • ŠPROCHA Branislav - TIŠLIAR Pavol, The Demographics of the Jewish Population of Slovakia between the Two World Wars /5–43/
  • HAMÁČKOVÁ Vlastimila - LHOTOVÁ Markéta, Die Liquidation der jüdischen Organisationen in den annektierten Grenzgebieten im Lichte der Materialien des Stiko Reichenberg I. /45–72/
  • SZABÓ Miloslav, Populist Antisemitism. On the Theory and Methodology of Research into Modern Antisemitism /73–87/

REPORTS

  • PAŘÍK Arno, Synagogues, Schools and Rabbinic HouseRevitalization of Jewish Sites in the Czech Republic Completed /89–113/
  • KOCMAN Pavel - TEUFEL Helmut, Die älteste bekannte Abbildung der Judenstadt und der Synagoge in Nikolsburg (Mikulov) aus dem Jahr 1711 /115–124/

BOOK REVIEWS

  • GREENBLATT Rachel L., "To Tell Their Children". Jewish Communal Memory in Early Modern Prague (Jiřina Šedinová) /125–128/
  • DAMM Alfred, Weitersfeld / Schaffa. Zur Geschichte einer jüdischen Landgemeinde an der mährischen Grenze in der Neuzeit. Eine Spurensuche (Pavel Kocman) /129–134/

Židovské muzeum v Praze, 2014
Kolektiv
~~Vědecký časopis 2/2014. Uspořádali Iveta Cermanová a Alexandr Putík. 134 stran, černobílé obrazové přílohy, 16x23,5 cm.~~Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 270,00 Kč
Zpět k nakupování