Judaica Bohemiae XLV-2

STUDIES AND ARTICLES

  • VESELSKÁ Magda, The Story of Hana Volavková (1904–1985) /5–39/
  • VOLAVKA Jan, Memories of My Mother /41–48/
  • NIEDHAMMER Martina, ,Nach Jerusalem!' Eine böhmisch-österreichische Stiftungsinitiative für Palästina aus der Mitte des 19. Jahrhunderts /49–72/

DOCUMENTS

  • CERMANOVÁ Iveta, Samuel Landau versus Karl Fischer und Eleasar Fleckeles: Der Streit um Priorität und Rabbinertitulaturen in der Prager jüdischen Gemeinde nach dem Tod Ezechiel Landaus /73–103/

REPORTS

  • VESELSKÁ Dana, Brief Instructions for a Detective Enthusiast. Methodology for Assessing the Collection of Torah Binders from Bohemia and Moravia /105–120/
  • KOCMAN Pavel, 'Zinsverbot und Judenschaden. Jüdisches Geldgeschaft im mittelalterlichen Aschkenas ', Vienna 7–9 July 2010 /121–123/

BOOK REVIEWS

  • VESELSKÁ Dana, May God Let Him Grow, A Child’s Birth in the Culture and Customs of Bohemian and Moravian Jews (Karen Franklin - Emily Spiegel) /125–127/

Židovské muzeum v Praze, 2010
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 300,00 Kč
Zpět k nakupování