Judaica Bohemiae XLVII-1

STUDIES AND ARTICLES

  • MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ Marie, Die mittelalterliche jüdische Gemeinde in Pilsen (Plzeň) und die Frage ihres UntergangEinige Ergünzungen, Anmerkungen und Erwügungen /5–33/
  • KÓNYA Peter, Zur Entstehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde in Prešov und der Gestaltung ihrer Beziehung zur städtischen Gesellschaft /35–54/
  • DOBEŠ Adam, Anti-Jewish Incidents in Jindřichův Hradec and Nová Bystřice in 1859. On the History of Modern Anti-Semitism /55–83/
  • JELÍNKOVÁ Andrea, Books in the Terezín Ghetto and their Post-War Fate /85–107/

REPORTS

  • JELÍNEK Martin, The 'unKnown' (neZnámí) Project. Identification of People on Portrait Photographs from the Photo Archive of the Jewish Museum in Prague /109–116/

BOOK REVIEWS

  • RUDERMAN David B., Early Modern Jewry. A New Cultural History (Pavel Sládek) /117–124/
  • HERZIG Arno, Das Interesse an den Juden in der frühen Neuzeit. Studien zur Kontinuität und zum Wandel des Judenbildes (Ivo Cerman) /125–128/
  • RIEMER Nathanael - SENKBEIL Sigrid (eds.), 'Beer Sheva' by Beer and Bella Perlhefter. An Edition of a Seventeenth Century Yiddish Encyclopedia (Martha Keil) /129–133/

Židovské muzeum v Praze, 2012
Kolektiv
Vědecká ročenka - sborník vědeckých příspěvků k dějinám židovské komunity v Čechách a na Moravě. Příspěvky jsou v angličtině nebo němčině, v některých ročnících i francouzsky.

Cena: 270,00 Kč
Zpět k nakupování