Judaica Bohemiae XLVIII-2

STUDIES AND ARTICLES

 • BARÁNEK Daniel, Die Entstehung der 'emanzipatorischen' israelitischen Kultusgemeinden in Mähren und Schlesien (1848–1890) /5–38/
 • SEDLICKÁ Magdalena, Examples of Anti-Semitism in the Czechoslovak Foreign Army in Great Britain during the Second World War /39–68/
 • KOTŮLEK Jan - NOSSUM Rolf T., Jewish Mathematicians Facing the Nazi Threat, The Case of Walter Fröhlich /69–97/

REPORTS

 • SIXTOVÁ Olga, "You won’t need to see a rabbi". 500 Years of Hebrew Printing in Bohemia and Moravia /99–108/
 • PAŘÍK Arno, Symbols of Emancipation - Nineteenth-Century Synagogues in the Czech Lands /109–116/
 • SLÁDEK Pavel, David Gans (1541–1613). After Four Centuries, The Legacy of an Early Modern Jewish Polymath /117–120/
 • KUNTOŠ Jaroslav, Pitchers of the Mikulov (Nikolsburg) Burial Society /121–127/

BOOK REVIEWS

 • DAVID Abraham (ed.), Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy (Alexandr Putík) /129–137/
 • PETRUSOVÁ Lucie B. - PUTÍK Alexandr (eds.), Fasse pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751) (Ivana Ebelová) /138–139/
 • RAUSCHER Peter - STAUDINGER Barbara (eds.), Austria Judaica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien, 1496–1671 (Pavel Kocman) /140–148/
 • VESELSKÁ Magda, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím (Benjamin Frommer) /149–152/

Kolektiv/Židovské muzeum v Praze
Vědecký časopis 2/2013. Uspořádali Iveta Cermanová a Alexandr Putík. 152 stran, černobílé obrazové přílohy, 16x23,5 cm.

Cena: 270,00 Kč
Zpět k nakupování