Judaica Bohemiae XLVIII-2

Obsah STUDIES AND ARTICLES Daniel Baránek: Die Entstehung der ,emanzipatorischen‘ israelitischen Kultusgemeinden in Mähren und Schlesien (1848–1890) Magdalena Sedlická: Examples of Anti-Semitism in the Czechoslovak Foreign Army in Great Britain during the Second World War Jan Kotůlek – Rolf T. Nossum: Jewish Mathematicians Facing the Nazi Threat: The Case of Walter Fröhlich REPORTS Olga Sixtová: “You won’t need to see a rabbi.” 500 Years of Hebrew Printing in Bohemia and Moravia Arno Pařík: Symbols of Emancipation – Nineteenth-Century Synagogues in the Czech Lands Pavel Sládek: David Gans (1541–1613). After Four Centuries: The Legacy of an Early Modern Jewish Polymath Jaroslav Kuntoš: Pitchers of the Mikulov (Nikolsburg) Burial Society BOOK REVIEWS Abraham David, ed., Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy [An Anonymous Hebrew Chronicle from Early Modern Prague] (Alexandr Putík) Lucie B. Petrusová – Alexandr Putík, eds., Fasse pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751) [Sworn Declarations of Prague Jewish Families, 1748–1749 (1751)] (Ivana Ebelová) Peter Rauscher – Barbara Staudinger, eds., Austria Judaica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien, 1496–1671 (Pavel Kocman) Magda Veselská, Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím [Ark of Memory. The Jewish Museum in Prague’s Journey through the Turbulent Twentieth Century] (Benjamin Frommer)

Kolektiv/Židovské muzeum v Praze
Vědecký časopis 2/2013. Uspořádali Iveta Cermanová a Alexandr Putík. 152 stran, černobílé obrazové přílohy, 16x23,5 cm.

Cena: 270,00 Kč
Zpět k nakupování
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT