Silver Judaica

Soubory rituálních stříbrných předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze nebyly dosud nikdy samostatně ve větší míře publikovány. Zmíněný nedostatek alespoň zčásti odstraňuje tento anglicky vydaný výběrový katalog, který obsahuje přibližně desetinu této části sbírkového fondu.

Židovské muzeum v Praze, 2012
Jaroslav Kuntoš
ISBN 978-80-87366-12-7
kniha, vázaná, 315 stran, 23 x 21 cm, anglicky

Cena: 450,00 Kč
Zpět k nakupování