100 předmětů z Židovského muzea v Praze

Obrazová publikace vydaná k 100. výročí založení Židovského muzea v Praze představuje 100 nejznámějších předmětů z muzejních sbírek. Během stoleté existence muzea se jejich součástí stalo skoro 40.000 předmětů, z nichž byly vybrány ty, které reprezentují jednotlivé sbírkové fondy – textilu, kovů a ostatních materiálů, sbírku rukopisů a starých tisků a sbírku vizuálního umění – buď tím, že jsou něčím výjimečné, nebo jsou naopak ve sbírkách zastoupené nejčastěji. Většina vyobrazených předmětů je k vidění přímo v expozicích muzea. Celostranné fotografie stovky předmětů a jejich detailů jsou doprovázeny stručným textem v šesti jazycích – češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Kurátorký výběr: Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská.

Židovské muzeum v Praze, 2006
Hájková Michaela, Kosáková Eva
ISBN 80-86889-33-5
kniha, vázaná, 252 stran, 28 x 22 cm, česko-anglicko-německo-francouz.-italsko-španělsky

Cena: 350,00 Kč
Zpět k nakupování