BETH OLAM The Jewish Cemeteries in South Bohemia

Jakou paměť v sobě nesou symboly a texty zachované na náhrobcích židovských hřbitovů? Dají se informace, které předávají dalším generacím, srovnat se svědectvím jiných pramenů zachycujících stopy života židovských komunit na jihu Čech? V průběhu 20. století mnohé z těchto památek podlehly cílené devastaci i lhostejnému nezájmu. Přesto lze v jihočeském regionu nalézt téměř deset tisíc židovských náhrobních kamenů pocházejících z 16. až 20. století. Cílem této fotograficky bohatě vybavené publikace je představit jihočeské židovské hřbitovy na základě několikaleté dokumentace současného stavu a dlouhodobého archivního průzkumu 43 lokalit na historicky vymezeném území Prácheňského a Bechyňského kraje, které jsou dnes administrativně součástí Jihočeského kraje. Vedle souhrnných pojednání o různých aspektech zakládání a provozování těchto areálů či shrnutí epigrafických zvyklostí nápisů i symboliky a ikonografické výzdoby židovských náhrobků, kniha zachycuje i velké množství místních specifik. Ke každé ze zkoumaných lokalit autoři shromáždili mimo jiné informace o počátcích místního židovského osídlení i hřbitova samého, přehled nejstarších dochovaných náhrobků a pokusili se na základě komparace písemných a hmotných pramenů o mikrohistorii významnějších židovských rodin. Celkový obraz spoluvytvářejí i výběrové edice hebrejských textů na náhrobcích doplněné jejich českými překlady. Knihu vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu v rámci reprezentativní ediční řady Monumenta, svou komplexností a hloubkou záběru se stává výzvou pro následování i v dalších regionech České republiky.

Národní památkový ústav/2021
Kolektiv autorů
978-80-88446-04-0
Cílem této fotograficky bohatě vybavené publikace je představit jihočeské židovské hřbitovy na základě několikaleté dokumentace současného stavu a dlouhodobého archivního průzkumu 43 lokalit na historicky vymezeném území Prácheňského a Bechyňského kraje, které jsou dnes administrativně součástí Jihočeského kraje.

Cena: 700,00 Kč
Zpět k nakupování