Judaica Bohemiae LI - 2

STUDIES AND ARTICLES

SIXTOVÁ Olga, Mi yodea vi di litzidatzion auz fallen? Tradition and Capital in the Pinkas of Kolín Synagogue /pp. 5-40/
VESELSKÁ Magda, 'The Museum of an Extinct Race' - Fact vs. Legend: A Contribution to the Topic of the So-Called Jewish Councils in Central Europe /pp. 41-83/

REPORTS

KOELTZSCH Ines - VITÁMVÁSOVÁ Jarka, Remnants of the Past of Laboratories of Modernity? The Jewish Political Communities in Moravia after 1848 and their Archival Sources /pp. 85-89/
SEDLICKÁ Magdalena, International Workshop "Suppressed Historiography, Erased Memory? The Perception of the Shoah in East Central Europe during Socialist Rule" /pp. 91-94/
PAŘÍK Arno, The Missing Images: Eugeen Van Mieghem and the Jewish Emigrants to the New World /pp. 95-101/

BOOK REVIEWS

BLECHOVÁ Lenka - DOLEŽALOVÁ Eva - MUSÍLEK Martin - ZACHOVÁ Jana (eds.), Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347 [Quellen zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Jahr 1347], Archiv český - Archivum Bohemicum XLI (Pavel Kocman) /pp. 103-121/
BURGER Hannelore, Heimatrecht und Staatsburgerschaft österreichischer Juden. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart (Zdeňka Stoklásková) /pp. 122-126/

Cena: 300,00 Kč
Zpět k nakupování