Judaica Bohemiae LV - 1

STUDIES AND ARTICLES

  • CERMANOVÁ Iveta, Official Discussions about the Toleration of Jews in Bohemia: On the Circumstances Surrounding the Issuance of the so-called Edict of Toleration in 1781 /5–57/
  • HALLAMA Peter, Child Survivors and the Dynamics of Holocaust Memory in Late-Socialist Czechoslovakia /59–81/

REPORTS

  • PURIN Bernhard, Silver Judaica from two Workshops in Boskovice (Boskowitz): The Goldsmiths Josef Ruhmann (1800–1885) and Emanuel Eisler (1838–1914) /83–97/
  • CERMANOVÁ Iveta – PUTÍK Alexandr, The Prague Jewish Museum and Its Role in Jewish History Research between 1945 and 2019 /99–130/

BOOK REVIEWS

  • KLENOVSKÝ Jaroslav, Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska [Encyclopaedia of Jewish Monuments in Moravia and Silesia] (Arno Pařík) /131–138/
  • PAULUS Filip – STEINOVÁ Šárka et al., Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století. Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727–1728 / Landscape and Urbanism in Manuscript Plans from the 18th Century. Translocation Plans of Jewish Settlements in the Lands of the Bohemian Crown from the Period of 1727–1728 (Pavel Kocman) /139–143/
  • ROHÁČEK Jiří, ed., Epigraphica Sepulcralia 8, Fórum epigrafických a sepulkrálních studií [Forum for Epigraphic and Sepulchral Studies] (René Petráš – Miroslava Jouzová) /144–147/
  • OTTEVANER Kate – LÁNÍČEK Jan, eds., Life and Love in Nazi Prague. Letters from an Occupied City by Marie Bader (Wolfgang Schellenbacher) /148-151/
  • ČAPKOVÁ Kateřina – RECHTER David, eds., Židé, nebo Němci? Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu [Jews or Germans? German-Speaking Jews in Czechoslovakia, Poland and Germany after World War II] (Jakub Bronec) /152-156/

Židovské muzeum v Praze

Cena: 350,00 Kč
Zpět k nakupování