Židé v Čechách 8

Sborník příspěvků z 8. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo ve dnech 12. a 13. října 2021 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. Stejně jako předchozí semináře – konané v roce 2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově, 2012 v Trutnově, 2014 v Teplicích, 2016 v Kadani a 2018 v Třeboni – zaměřilo se i toto setkání archivářů, historiků, hebraistů a pracovníků regionálních muzeí, konané v Jindřichově Hradci, především na novodobou problematiku s důrazem na dějiny Židů v pohraničí. Pozornost byla věnována historickému vývoji a právnímu postavení Židů a židovských náboženských obcí od 18. století do 2. světové války. Byly představeny některé významné osobnosti židovského původu. Nadále se archiváři zabývali hodnocením archivních pramenů k židovským dějinám, které jsou zachovány v českých archivech. Ve sborníku nalezneme stati věnované období holocaustu, především shromažďování údajů k osudu Židů z pohraničních oblastí. Zastoupena je zde regionální tematika, výsledky dokumentace židovských hřbitovů či výzkumu dokumentů NKVD. Na bezmála 280 stranách sborník přináší 16 studií, které jsou doprovázeny bohatou obrazovou přílohou – fotografiemi, grafy, tabulkami i archivními dokumenty. Sborník obsahuje také anglické resumé jednotlivých příspěvků.

Židovské muzeum v Praze/2017
Židovské muzeum v Praze
978-80-87366-59-2
Sborník příspěvků z 8. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo ve dnech 12. a 13. října 2021 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka.

Cena: 225,00 Kč
Zpět k nakupování