Židé v českých zemích v 19. - 20. století

Publikace kolektivu domácích autorů přináší poprvé celkový pohled na židovskou historii moderní doby v českých zemích v 19. a 20. století. První část je věnována počátkům židovské emancipace od josefinských reforem až do zásadních změn po revoluci v roce 1848. Uvolnění restrikcí v životě Židů vedlo k jejich postupné emancipaci a integraci do většinové společnosti a oficiálnímu občanskému a politickému zrovnoprávnění v roce 1867 v Rakousko-uherské monarchii. Rostoucí politický antisemitismus a snaha po obnovení vlastní kultury vedlo ke zrodu sionistického hnutí a počátku úsilí o dosažení vlastní národní identity. Druhá část publikace pod názvem Židé v českých zemích mezi svobodou a totalitou přináší podrobné líčení rozhodujících politických událostí od mnichovské dohody a okupace Čech a Moravy v březnu 1939 a zahájení všestranné nacistické perzekuce židovského obyvatelstva, zbavení všech občanských práv a deportace do ghett a koncentračních a vyhlazovacích táborů, v nichž bylo zavražděno téměř 80 000 židovských obyvatel českých zemí. Mnozí z nich však bojovali proti nacismu na všech frontách 2. světové války. Závěrečná část publikace je věnována obtížnému obnovení života v poválečném období a novému pronásledování v období komunistického režimu až k novým počátkům života židovské komunity v České republice po pádu komunismu v listopadu 1989. Kniha vychází v české i anglické mutaci. Publikaci doprovází 165 kvalitních vyobrazení exponátů z nové stálé expozice ve Španělské synagoze, včetně mnoha dobových fotografií, z nichž mnohé jsou zde reprodukovány poprvé, a mnoha cenných předmětů ze sbírek Židovského muzea v Praze a dalších institucí. Publikace byla vydána s podporou MK ČR.

Židovské muzeum v Praze/2015
Kolektiv autorů
978-80-87366-62-2
Publikace kolektivu domácích autorů přináší poprvé celkový pohled na židovskou historii moderní doby v českých zemích v 19. a 20. století, kniha, brožovaná, 99 stran, 12,5 x 19,5 cm, česky Publikace byla vydána s podporou MK ČR.

Cena: 150,00 Kč
Zpět k nakupování