Židovská menšina v Československu po druhé světové válce

Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008. Sborník se zabývá dosud méně známými tématy židovských dějin po druhé světové válce. Autorům šlo o to, ukázat, jaké strategie budoucnosti a modely života volila židovská menšina, jejíž přeživší příslušníci byli zbaveni domova, zdraví, majetku a museli se vypořádat s fenoménem hluboké životní diskontinuity. Vzhledem k tomu, že vědecká diskuze a odborná literatura se k tomuto tématu vyjadřuje velice pozvolna, je tento sborník důležitým a zajímavým příspěvkem doplňující mozaiku poznání osudů českých a slovenských Židů ve 20. století. Uspořádali Miroslava Ludvíková, Blanka Soukupová, Peter Salner, 179 stran, česky, 8 stran černobílých ilustračních příloh. ISBN 978-80-86889-90-0 Jan Rataj: Poválečný vývoj a východní geopolitické začlenění Československa: od socializující demokracie k diktatuře Radka Čermáková: Poválečné Československo. Obnovený stát ve střední Evropě Helena Nosková: Národnostní menšiny a pohraničí v procesu tzv. sovětizace Blanka Soukupová: Židé a židovská reprezentace v českých zemích v letech 1945–1948 (mezi režimem, židovstvím a judaismem) Blanka Soukupová: Modely životních osudů českých Židů po šoa Hedvika Novotná: Židé vzpomínají na poválečná léta Peter Salner: Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945–1953 Monika Vrzgulová: Židia na Slovensku po roku 1945: predstavy a realita. Prípad ukrývané deti Kelly Iggers: Kultivovat nové kořeny (a pečovat o staré): Poválečné osudy židovských emigrantů z Československa v Kanadě Wilma Iggers: Vzpomínky na počátky emigrace v Kanadě

Židovské muzeum v Praze, 2009
Blanka Soukupová, Peter Salner, Miroslava Ludvíková
ISBN 978-80-86889-90-0
kniha, brožovaná, 179 stran, 21 x 15 cm, česky

Cena: 110,00 Kč
Zpět k nakupování