Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií

Sborník příspěvků ze semináře Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií, který Židovské muzeum v Praze uspořádalo v červnu 2014, jako součást doprovodného programu k výstavě Příběh pokračuje: přírůstky ze sbírek Židovského muzea v Praze 1994-2014, obsahuje celkem osm příspěvků pokrývajících široké spektrum otázek souvisejících s akvizičními a deakvizičními činnostmi muzeí a galerií. Pohled metodických pracovišť domácích či zahraničních, státní správy a muzejních teoretiků reprezentují ve sborníku příspěvky Jana Doláka „Co česká muzea vlastně sbírají?“, Jiřího Žalmana „Tvorba sbírky muzejní povahy – muzeologická východiska, opora v zákoně č. 122/2000 Sb“, Zdeňka Kuchyňky „Jak občanský zákoník zrušil staletý způsob obohacování muzejních sbírek“, Marcely Chmelařové „Tres faciunt collegium: veřejné sbírky, soukromé sbírky a umělecký trh“ a Gabriely Podušelové „Akvizičná činnosť múzeí a galérií vo svetle legislatívy Slovenskej republiky“. Zástupci tří paměťových institucí ve svých příspěvcích z různých úhlů pohledu popisují či komentují praktické způsoby práce se sbírkami zapsanými v Centrální evidenci sbírek a přibližují akviziční a de-akviziční strategie a výsledky různých typů muzeí: zřizovaných územně-samosprávným celkem (Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě), místní lokální komunitou či spolkem (Muzeum Bojkovska v Bojkovicích) a minoritní komunitou (Židovské muzeum v Praze). Dana Veselská (ed.)

Kolektiv/Židovské muzeum v Praze
Sborník příspěvků ze semináře Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií, který Židovské muzeum v Praze uspořádalo v červnu 2014, jako součást doprovodného programu k výstavě Příběh pokračuje: přírůstky ze sbírek Židovského muzea v Praze 1994-2014.Dana Veselská (ed.)

Cena: 65,00 Kč
Zpět k nakupování