Stavěno anděly

Ilustrace Mark Podwal, přeložila Pavla Niklová Americký autor a ilustrátor Mark Podwal v publikaci představuje příběh pražské Altneuschul neboli Staronové synagogy, jež je nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Přežila války a pogromy, povodně a požáry, stejně jako urbanistický projekt z konce devatenáctého století, jenž vedl ke zničení převážné části pražského Židovského Města. Podle legendy Staronovou synagogu stvořili andělé. „Autorovy vypravěčské a výtvarné schopnosti zaujmou zvláště dětské čtenáře, a proto je velmi záslužné přiblížit tento příběh také českým dětem v jejich rodném jazyce. Přes všechny překážky pražská synagoga a s ní úzce spjatá židovská komunita přestály pustošení času, pronásledování a války. Tato knížka bude pomáhat udržet v živé paměti i pro budoucí generace příběh o trvání a vytrvalosti, Příběh Staronové synagogy,“ říká o knize světoznámý židovský spisovatel, myslitel a nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel.

Židovské muzeum v Praze, 2009
Mark H. Podwal
ISBN 978-80-86889-86-3
kniha, vázaná, 40 stran, 29 x 21 cm, česky

Cena: 190,00 Kč
Zpět k nakupování