Židovská Praha

Malý turistický průvodce po historii pražského Židovského Města poskytuje základní informace o historii zdejší židovské obce od středověku přes renesanci a barok až do konce 20. století. Zvláštní kapitoly jsou věnovány historii a architektuře jeho nejstarších památek, Staronové a Pinkasově synagoze, a zejména Starému židovskému hřbitovu s více než 12 000 kamennými náhrobky. Další kapitoly jsou věnovány „zlatému věku“ pražského ghetta v 16. a 17. století a sporům o jeho přestavbu v 18. století. Z novější doby se pozornost věnuje přestavbě Židovského Města na přelomu 19. a 20. století, jeho významným památkám Španělské a Jubilejní synagoze a Novému židovskému hřbitovu. Nechybí ani kapitoly věnované pražským židovským pověstem a pražským židovským spisovatelům z počátku 20. století. Knížka může sloužit nejen jako stručný průvodce po historii pražského Židovského Města, ale také jako spolehlivý průvodce po všech památkách areálu Židovského muzea.

Židovské muzeum v Praze, 2002
Arno Pařík
ISBN 80-85608-51-0
kniha, brožovaná, 56 stran, 11,5 x 22 cm, česky

Cena: 100,00 Kč
Zpět k nakupování