Fase pražských židovských rodin z let 1748 - 1749 (1751)

Těžké roky 1745-1748 strávili pražští Židé na venkově, kam byli vypovězeni na základě nepodloženého obvinění z velezrady. Fase neboli přiznání vyplňovaly hlavy židovských rodin při návratu do Prahy po odvolání vypovězení. Přiznání pořízená pro evidenční potřeby židovské samosprávy jsou dnes uložena v Archivu ŽMP. Soubor 1 473 přiznání z doby návratu fakticky nahrazuje úřední souhrnný soupis pražských Židů – z období 1729-1794 se totiž žádný srovnatelný dokument státní provenience nezachoval. Úvodní studie stručně shrnuje dějiny vypovězení i návratu a seznamuje se strukturou formuláře přiznání. Ten kromě soupisu členů rodiny a služebníků zahrnoval též informace o zaměstnání hlavy rodiny, vlastnictví a umístění domu. Údaje obsažené v přiznáních jsou především prvořadým pramenem odborné i soukromé genealogie, umožňují však i studium různých otázek historické demografie, sociálních a hospodářských dějin i topografie. Edici, jejímiž autory jsou pracovnice Archivu ŽMP Lucie B. Petrusová a odborný pracovník Oddělení židovských dějin a judaistiky ŽMP Alexandr Putík, doplňuje vedle jmenného a místního rejstříku také menší obrazová příloha.

Lucie B. Petrusová Alexandr Putík
ISBN 978-80-87366-22-6
kniha, brožovaná, 342 stran, 21 x 30 cm,česky s anglickým resumé

Cena: 345,00 Kč
Zpět k nakupování