Einen Schmetterlling habe ich hier nicht gesehen

Výběr z 4 600 dětských kreseb a řady básní z Terezína, které jsou ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Předmluva J. Weil, doslov A. Franková.

Židovské muzeum v Praze, 2007, 1993
Anita Franková, Hana Povolná
ISBN 978 -80-87366-42-4
kniha, vázaná, 92 stran, 17 x 24 cm, Německy

Cena: 225,00 Kč
Zpět k nakupování