Prague Synagogues (Hebrew-Japanese-Russian)

Kniha Pražské synagogy si všímá historie i nové podoby sedmi nejvýznamnějších pražských synagog. Přináší podrobný umělecko-historický popis těchto unikátních památkových objektů židovské Prahy doplněný bohatou fotografickou dokumentací. Autorem textu je Arno Pařík, autory fotografií Dana Cabanová a Petr Kliment. Publikace vyšla ve 3 verzích: první obsahuje texty v češtině, angličtině a němčině, druhá ve francouzštině, španělštině a italštině, třetí v hebrejštině, japonštině a ruštině.

Židovské muzeum v Praze
Arno Pařík
ISBN 80-85608-37-5
kniha, brožovaná, 117 stran, 21 x 22 cm, hebrejsko-japonsko-rusky

Cena: 390,00 Kč
Zpět k nakupování