Pražské ghetto v obrazech

Publikace k výstavě k 100. výročí vzniku Židovského muzea v Praze obsahuje více než 250 barevných vyobrazení nejzajímavějších uměleckých dokumentů z prostředí pražského Židovského Města od konce 18. století až po začátek 20. století. V úvodní části přináší ukázky staré portrétů rabínů a rodinných podobizen z období empíru a biedermeieru. Vetší část knihy je však věnována uměleckým obrazům památné Staronové synagoze, kterou kreslili a malovali čeští umělci jako Josef Mánes, J. V. Hellich nebo Jindřich Průcha. Ještě více uměleckých dokumentů se dochovalo ke Starému židovskému hřbitovu, jehož romantické scenérie přitahovaly mj. umělce jako Antonín Mánes a jeho žáci Bedřich Havránek a Matyáš Wehli. Celkový vzhled pražského ghetta zachytili umělci podrobněji teprve během jeho asanační přestavby na přelomu 19. a 20. století, kdy zde pracovali také Václav Jansa, Jan Minařík nebo Antonín Slavíček. Jejich obrazy ukazují podobu zdejších obyvatel, domů a uliček jak se dochovaly ve sbírce Židovského muzea v Praze a dalších pražských sbírkách.

Židovské muzeum v Praze, 2011
Arno Pařík
ISBN 978-80-87366-07-3
Katalog výstavy ke 100. výročí založení Židovského muzea v Praze 2006, 120 str., 254 bar. vyobrazení, text Arno Pařík, kniha brožovaná, česky

Cena: 115,00 Kč
Zpět k nakupování