Melissa Shiff - Proměna rituálu: Postmoderní židovská svatba

Doprovodný katalog k projektu mladé kanadské mediální umělkyně Melissy Shiff nabízí alternativní pohled na tradiční obřad židovské svatby. Vedena snahou po oživení ustrnulé, po staletí neměnné rituální praxe, jež by kreativním přístupem mohla získat nový význam udržitelný i v rámci dnešní plurality názorů a identit, se autorka rozhodla zinscenovat vlastní svatební obřad jako experimentální

Židovské muzeum v Praze, 2006
Melissa Shiff, Louis Kaplan, Michaela Hájková
36 stran, 21 x 22 cm Česko-anglicky

Cena: 15,00 Kč
Zpět k nakupování