Cesta života

Na 7. září 2009 (18. elulu 5769) připadá 400 let od úmrtí Jehudy Levy ben Becalela, známého jako Maharal či rabi Löw. Reprezentativní publikace Cesta života vydaná Židovským muzeem v Praze a Nakladatelstvím Academia při příležitosti velké stejnojmenné výstavy na Pražském hradě, není pouhým katalogem k ní, byť obsahuje i podstatný výběr vystavených exponátů především z Židovského muzea v Praze, ale i četných dalších prestižních českých a zahraničních kulturních institucí. Je to dílo, umožňující objevit Maharala v jeho autentickém odkazu, který dosud zůstal převážně utajen

Academia, Židovské muzeum v Praze, 2009
Alexandr Putík
ISBN 978-80-200-1742-0 Academia ISBN 978-80-86889-87-0 ŽM
kniha, vázaná, 315 stran, 23 x 29,5 cm, česky

Cena: 100,00 Kč
Zpět k nakupování