Tezaurace a prezentace …

Sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006. Seminář se konal za finanční podpory Asociace muzeí a galerií České republiky. Vydání sborníku finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Český výbor ICOM. Editor: Dana Veselská.

Židovské muzeum v Praze, 2006
Dana Veselská
ISBN 80-85889-42-4
kniha, brožovaná, 130 stran, 21 x 15 cm, česky s anglickým resumé

Cena: 50,00 Kč
Zpět k nakupování